PL EN

Q Securities przeprowadziło ofertę publiczną akcji dla spółki Solution SCA S.A.

12 lipca 2021

9 lipca zakończyła się emisja publiczna akcji Solution SCA S.A. Q Securities pozyskało dla Emitenta środki w wysokości 7.800.000 zł.

Dziękujemy naszym klientom za okazane zaufanie – Spółce za wybór Q Securities przy realizacji projektu, jak i inwestorom, za wzięcie udziału w emisji.

Akcje nowej emisji oferowane były w ramach oferty publicznej akcji skierowanej do nie więcej niż 149 osób, bez wymogu sporządzenia memorandum informacyjnego na podstawie art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. – Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”).