What do we do?

Register of shareholders

Q Securities as a brokerage house authorized to keep securities accounts provides the service of maintaining a register of shareholders. We invite you to read the information on the shareholder register.

Service recipients:

The need to order authorized entities to keep a register of shareholders was imposed on all joint-stock companies, limited joint-stock partnerships and simple joint-stock companies. This obligation results from recent amendments to the provisions of the Commercial Companies Code.

 

 

Kontakt w sprawie Rejestru Akcjonariuszy


150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami