GDPR/ RODO Informations

Administratorem Twoich danych osobowych jest Q Securities S.A., prowadząca działalność maklerską oraz pozostałą działalność zgodnie ze swoim statutem. Q Securities ma siedzibę w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, kod pocztowy 00-061, strona internetowa: www.qsecurities.pl. Możesz kontaktować się z inspektorem Q Securities ds. ochrony danych osobowych pisząc – najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych” – na adres pocztowy Q Securities lub adres elektroniczny: iodo@qsecurities.pl Możesz też skorzystać z adresu poczty elektronicznej Q Securities: biuro@qsecurities.pl lub numeru telefonu: +48 22 417 44 00.