Privacy Policy Page

Privacy Policy Page of Q Securities S.A.

Korzystając z serwisu internetowego www.qsecurities.pl („Serwis”) akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności Q Securities S.A. („Polityka”).

Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Q Securities S.A. („Q Securities”) gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników korzystających z Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą poprawie wydajności i użyteczności serwisu, administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej oraz określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.


Dane osobowe zebrane przez Serwis w ramach wypełnianych przez użytkowników formularzy kontaktowych będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom, w szczególności organom państwowym, na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.

Q Securities nie sprzedaje i nie udostępnia zebranych przez siebie danych osobowych czy adresowych osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności Q Securities powiadomi użytkowników w drodze ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie.


Czym są pliki „cookies”?

Są to zwykle niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej. Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane. Pliki “cookies” mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane przez tą stronę pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o  możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Więcej informacji nt. plików „cookies” można uzyskać na specjalistycznych portalach internetowych.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Q Securities

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP: 1080014541. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Q Securities danych osobowych zawarto w dokumencie pt.:„Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych”, dostępnym na stronie internetowej Q Securities pod linkiem: Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych