PL EN

Agenci

Działamy także poprzez agentów firmy inwestycyjnej*, którzy są uprawnieni do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities czynności wskazanych w umowach agencyjnych, w tym:

 

  • Pozyskiwania klientów zainteresowanych usługami maklerskimi, w tym informowania o zakresie naszych usług lub o instrumentach finansowych jakie oferujemy,
  • Zawierania umów o świadczenie usług maklerskich,
  • Czynności związanych z realizacją umów, w szczególności polegających na przyjmowaniu zleceń**, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.

Agenci nie przyjmują żadnych wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Q Securities świadczy usługi oraz dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.

* na podstawie art. 79 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

** o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami

Lista agentów Q Securities:

Rise Capital Sp. z o.o.

Ul. Jasna 19
00-058 Warszawa

Staford Sp. z o.o. Globalnej Innowacji Sp.k.

ul. Zygmunta Słomińskiego 5/178
00-195 Warszawa

Fundspace Sp. z o.o.

ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4
81-383 Gdynia

iWealth Management
Sp. z o.o.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
ul. Podwale 83/23
50-414 Wrocław

Upper Finance Investment
Sp. z o.o.

ul. Wioślarska 10 lok. 5
00-411 Warszawa