PL EN

Family Office

Q Securities oferuje pełną obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia Fundacji Rodzinnych.

Family Office

Family Office to podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest realizacja świadczeń wskazanych w statucie fundacji oraz utrzymywanie bezpieczeństwa majątku fundacji i zarządzanie nim*.

Family Office dostarcza usługi o charakterze doradczym, świadczone przez profesjonalistów zajmujących się na co dzień branżą finansową, których charakteryzuje niezależność, fachowa obsługa, obiektywne spojrzenie na całość majątku rodzinnego lub prowadzoną firmę w dłuższej perspektywie czasowej. Charakter doradczy Family Office łączy różne umiejętności wyspecjalizowanych ekspertów zarówno ze sfery zarządzania, coachingu, prawa, finansów lub innych powiązanych ze sobą obszarów.

Nasza oferta kierowana jest do osób chcących:

 

 • zaplanować dziedziczenie bez podziału majątku i postępowań spadkowych
 • zabezpieczyć posiadany majątek
 • mieć dostęp do europejskich produktów finansowych
 • efektywnie zarządzać majątkiem

Family Office w szczegółach:

 • Planowanie i realizacja sukcesji
 • Zarządzanie majątkiem rodziny 
 • Planowanie biznesowe i finansowe
 • Prowadzenie rejestru i przechowywanie aktywów
 • Zapewnienie zgodności działalności z prawem i przepisami
 • Planowanie podatkowe
 • Obsługa nieruchomości i transferów majątku
 • Filantropia i dobroczynność

Dlaczego Q Family Office:

Wiarygodny i niezależny partner
10 lat na rynku. Niezależność od wielkich grup kapitałowych

Profesjonalny zespół
Doświadczeni na rynku eksperci oraz wyselekcjonowani partnerzy biznesowi

Międzynarodowe kompetencje
Oddziały w Luksemburgu i Malcie, dostęp do produktów inwestycyjnych w Europie. Znajomość rynku Family Office w Europie.

Dlaczego Q Family Office:

Profesjonalna obsługa
wszelkich składowych
majątku Fundacji

Indywidualnie dobierane doradztwo podatkowe, prawne oraz inwestycyjne*

Centralizacja rozliczeń i
rejestru aktywów

Ład i etyka zgodne ze standardami rodzinnymi Fundacji

Nadzór i kontrola, obejmująca audyt, compliance oraz ryzyko

Zarządza interesem rodziny, również w aspekcie dobroczynności i filantropii

Usługi

1. Planowanie międzypokoleniowe

Wspieramy rodziny w tworzeniu odpowiednich struktur planowania sukcesji i w oparciu o warsztaty strategii właścicielskiej. Specjalizujemy się w procesie ustanowienia planu sukcesji i wypracowaniu ładu rodzinnego, będących fundamentem dla powstania Konstytucji Rodzinnej.

 

2. Nowe przedsięwzięcia biznesowe

Świadczymy kompleksową obsługę związaną z pozyskiwaniem kapitału na rynku finansowym z tradycyjnych i alternatywnych źródeł. Wskazujemy potencjalne kierunki rozwoju biznesowego. Specjalizujemy się w operacjach zawieranych na rynku papierów wartościowych (w tym m.in. w pośrednictwie w sprzedaży papierów wartościowych).

 

3. Zarządzanie Interesem Rodziny

Pomagamy w tworzeniu Statutu Fundacji, określającego zasady prowadzenia działalności gospodarczej, regulującego porządek biznesu rodzinnego. Wspieramy proces określenia i wypracowania ról poszczególnych osób w ramach przedsiębiorstwa rodzinnego. Wyznaczony Opiekun Rodziny dba o opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulacji, kodeksów, regulaminów.

 

4. Compliance, Nadzór, Audyt

Jako Powiernik posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu audytów, identyfikowaniu ryzyk i wdrażaniu procedur ograniczających ich wystąpienie. Opracowujemy i wdrażamy kodeksy postępowań zgodnie z polityką przedsiębiorstwa oraz programy wpierające wykrycie nadużyć.

5. Zarządzanie Aktywami i prowadzenie rejestru aktywów*

Posiadamy partnerów dedykowanych do zarządzania różnymi aktywami majątku, którzy doradzają w zarządzaniu majątkiem prywatnym i biznesowym. Wybrani zarządzający wspierają inwestorów w wyborze adekwatnej strategii inwestycyjnej, dbają o optymalne koszty zarządzania. Prowadzimy rejestry aktywów, dla wszelkich składowych majątku, wspieramy przy wyborze banku i otwieraniu rachunków.

 

6. Bezpieczeństwo Majątku Fundacji

Współpracujemy z firmami księgowymi i brokerami ubezpieczeniowymi. Gwarantujemy niezależność, fachową obsługę, obiektywne spojrzenie na całość majątku rodzinnego lub prowadzoną firmę na lata. W oparciu o wdrożenie, monitoring, regularne raportowanie – aspektów operacyjnych i biznesowych określonych w Statucie.

 

7. Doradztwo Podatkowe i Prawne

Posiadamy partnerów podatkowych i prawnych, świadczących usługi zwiększania bezpieczeństwa prawnego i podatkowego prowadzonej działalności. Posiadających szerokie doświadczenie w projektowaniu struktur podatkowych dla różnych klas aktywów, jak również wskazujących możliwe rozwiązania prawne.

 

8. Dobroczynność i Filantropia

Pomagamy realizować indywidualne bądź rodzinne cele dobroczynne, wspierając w tworzeniu i rozwijaniu różnych form działalności społecznej.

 

 

*realizowane przy współpracy z profesjonalnym podmiotem

Skontaktuj się z nami po więcej informacji