PL EN

Ewidencja obligacji Capitea S.A. (dawniej: GetBack S.A.) – aktualizacja

9 sierpnia 2021

Q Securities S.A. (“Q Securities”) informuje o zawarciu umowy umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Capitea S.A. – dawniej Getback S.A. (“Spółka”). Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities przejmuje prowadzenie ewidencji serii obligacji Spółki ewidencjonowanych dotychczas przez Idea Bank S.A.
Obligatariusze zostali powiadomieni o zarejestrowaniu w ewidencji ich serii obligacji drogą mailową lub listownie.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ewidencją obligacji jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy kontaktu z nami poprzez dedykowany e-mail lub numer telefonu w godz.: 9:00 – 17:00:

ewidencjagb@qsecurities.com
531 111 200

Przypominamy również o możliwości dokonania zmiany danych w prowadzonej przez Q Securities ewidencji obligacji Spółki, w tym numeru rachunku bankowego mającego posłużyć do wypłat świadczeń związanych z tymi obligacjami („Obligacje”), jak np. rat układowych z tytułu wierzytelności wynikających z Obligacji, uprzejmie informujemy, iż umożliwiamy osobie uprawnionej z Obligacji („Obligatariusz”) zmianę powyższych danych, zgodnie z jedną z czterech procedur dostępnych pod adresem: https://qsecurities.com/pl/ewidencja-obligacji-getback-s-a-nowe-informacje/

 

Aktualna lista serii obligacji GetBack S.A. zapisanych w ewidencjach Q Securities, stan na dzień 9 września 2021 r.