PL EN

Q Securities przeprowadziło ofertę publiczną akcji dla spółki Medicalgorithmics S.A.

1 grudnia 2021

3 grudnia 2021 r. zakończyła się emisja publiczna akcji Medicalgorithmics S.A.

Q Securities pozyskało dla Emitenta środki w wysokości 11.674.008,00 zł.

Medicalgorithmics S.A. jest firmą branży high-tech, opracowującą zaawansowane rozwiązania systemowe i algorytmiczne stosowane w diagnostyce kardiologicznej. Od 2011 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dziękujemy naszym klientom za okazane zaufanie – Spółce za wybór Q Securities przy realizacji projektu, jak i inwestorom, za wzięcie udziału w emisji.

*Akcje nowej emisji oferowane były w ramach oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a), art. 1 ust. 4 lit. b) oraz art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) (“Oferta”)