PL EN

Q Securities wśród liderów rynku

27 października 2022

Statystyki KDPW pokazują, że jesteśmy wiodącym dostawcą usługi agenta emisji.
Przeprowadziliśmy blisko 700 emisji serii instrumentów finansowych, w tym ponad 500 serii certyfikatów inwestycyjnych oraz ponad 150 emisji serii obligacji.
Od 2019 roku agent emisji jest usługą wymaganą przez polskie prawo i dotyczy wszystkich lokalnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz emitentów obligacji korporacyjnych. Jeśli szukasz solidnego partnera, sprawdź zakres naszych usług w Polsce i skontaktuj się z nami: ewidencja@qsecurities.com