PL EN

Oferta publiczna akcji

Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A.

Ważna informacja:

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do:
(i) inwestorów kwalifikowanych i/lub
(ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.

Informacje o spółce

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest producentem rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych oraz głównym partnerem przemysłowym Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest grupą kapitałową, która skupia czołowe dla polskiego przemysłu obronnego zakłady przemysłowe.

PIT RADWAR S.A.
Domena C4ISR
(elektroniki, informatyki i cybertechnologii)

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

www.pitradwar.com

 

Baza KRS

 

Sprawozdanie finansowe 2020

HSW S.A.
Domena lądowa
 

ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,
37-450 Stalowa Wola

www.hsw.pl

 

Baza KRS

 

Sprawozdanie finansowe 2020

Informacje o ofercie

Właściciel pakietu
Akcje
Liczba akcji
Cena sprzedaży
Próg wejścia
Inwestor kwalifikowany
Transakcja
Klient DM Q Securities S.A.
od 9 maja 2022r.
Huta Stalowa Wola S.A.
350.000 sztuk
43,00 zł
min wartość transakcji: 100.000EUR inwestor kwalifikowany
Transakcja brokerska za pośrednictwem Q Securities S.A.
Klient DM Q Securities S.A.
od 9 maja 2022r.
PIT RADWAR S.A.
450.000 sztuk
39,00 zł
min wartość transakcji: 100.000EUR inwestor kwalifikowany
Transakcja brokerska za pośrednictwem Q Securities S.A.
Właściciel pakietu
Akcje
Liczba akcji
Cena sprzedaży
Próg wejścia
inwestor kwalifikowany
Transakcja
Klient Domu Maklerskiego Q Securities S.A.
od 9 maja 2022r.
Huta Stalowa Wola S.A.
350.000 sztuk
43,00 zł
min wartość transakcji: 100.000 EUR inwestor kwalifikowany
Transakcja brokerska za pośrednictwem Q Securities S.A.
Właściciel pakietu
Akcje
Liczba akcji
Cena sprzedaży
Próg wejścia
inwestor kwalifikowany
Transakcja
Klient Domu Maklerskiego Q Securities S.A.
od 9 maja 2022r.
PIT RADWAR S.A.
450.000 sztuk
39,00 zł
min wartość transakcji: 100.000 EUR inwestor kwalifikowany
Transakcja brokerska za pośrednictwem Q Securities S.A.

Harmonogram oferty

od 09.05.2022
od 09.05.2022

Publikacja Rozpoczęcia oferty publicznej Akcji Oferowanych

od 09.05.2022
od 09.05.2022

Akcja promocyjna oferty

od 09.05.2022
od 09.05.2022

Zawieranie transakcji brokerskich na Akcje Oferowane

Dokumenty związne z ofertą

Chcesz wziąć udział w ofercie?

Złożyć zapis w ramach Oferty Akcji Oferowanych mogą inwestorzy*, którzy zawarli z Q Securities S.A.
Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli nie masz jeszcze Umowy z Q Securities S.A. postępuj zgodnie  z instrukcją.
Zapoznaj się z instrukcją zawarcia umowy
W przypadku chęci zawarcia Umowy on-line przez formularz elektroniczny – przejdź tu

*Zastrzegamy, Oferta Publiczna skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i/lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora

Ważna informacja

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.